كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) گروه گيف دوني

گروه گيف دوني
[ شناسنامه ]
درس پژوهي فارسي اول ابتدايي ...... جمعه 96/7/7
طرح درس روزانه رياضي اول ابتدايي خط باز و بسته ...... چهارشنبه 96/7/5
طرح درس ساليانه درس مدني چهارم ...... پنج شنبه 96/6/30
طرح درس کليه دروس فارسي اول ابتدايي ...... پنج شنبه 96/6/16
طرح درس هاي مختلف درس هنر دوره ابتدايي ...... پنج شنبه 96/6/9
طرح درس اعداد گويا مربوط به کتاب رياضي نهم ...... يكشنبه 96/4/18
طرح درس آموزش نماد 7 از طريق روش گانيه ...... يكشنبه 96/4/18
طرح درس علوم دوم با موضوع زندگي ما و گردش زمين ...... يكشنبه 96/4/18
طرح درس آموزش اعداد 1 تا 5 ...... يكشنبه 96/4/18
طرح درس تدريس فلزات علوم پايه نهم ...... يكشنبه 96/4/18
طرح درس حرکت مولکولها ...... سه شنبه 96/3/2
طرح درس قابل ويرايش رياضي سوم معرفي عدد هزار ...... چهارشنبه 96/2/13
دانلود طرح درس روزانه علوم کلاس اول ابتدايي با موضوع چرخه آب ...... يكشنبه 95/11/10
طرح درس روزانه علوم تجربي دوم ابتدايي درس دانه ها ...... چهارشنبه 95/9/24
ضرب اعداد با طرح درس نمونه ...... پنج شنبه 95/9/4
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها